Artikel

Organisatietransformatie vóór digitale transformatie

In de snel veranderende zakelijke wereld van vandaag wordt het belang van digitale transformatie vaak benadrukt als de weg naar succes.  Echter, voordat je wordt ondergedompeld in digitale oplossingen is het van cruciaal belang om de organisatiestrategie helder te krijgen en ervoor te zorgen dat deze volledig is geïntegreerd in de kern van de organisatie. Organisatietransformatie moet vooroplopen, met digitale transformatie als ondersteunend element, niet andersom.

 

Organisatietransformatie
Het begint allemaal met het hebben of begrijpen van de organisatiestrategie. Wat zijn de doelstellingen? Wat zijn de organisatiewaarden en cultuur? Welke klantgerichte benadering streeft de organisatie na? Deze vragen vormen de basis van het organisatie-transformatieproces. Welke elementen moeten duidelijk zijn voordat er verder gekeken kan worden naar digitale transformatie?

Organisatiestrategie:
Het komt helaas nog te vaak voor dat er geen organisatiestrategie is vastgelegd, laat staan dat deze goed geformuleerd is. Dat zorgt er gelijk voor dat het ook niet bekend is binnen de hele organisatie.
Een duidelijke strategie vormt de kern van elke succesvolle organisatie. Het is het kompas die de richting aangeeft en zorgt voor consistentie in besluitvorming en acties. De strategie wordt opgebouwd vanuit een visie en krijgt doelstellingen om de strategie na te leven.

Deze moet in de gehele organisatie goed gecommuniceerd zijn en doorleefd worden. Want als het management de strategie al niet kent of begrijpt, is het onmogelijk om de organisatie effectief te leiden en te transformeren.
Wanneer de strategie duidelijk is gedefinieerd, is het van belang dat deze niet alleen op papier staat, maar ook ingebed is bij de medewerkers. Een gedeelde visie en begrip van de strategie en vastgelegde doelstellingen zijn essentieel voor een succesvolle transformatie.

Cultuur en Waarden:
Naast een visie en een strategie is het opbouwen van een juiste bedrijfscultuur belangrijk. Deze cultuur moet in lijn zijn met de doelstellingen vanuit de strategie.
Een bedrijfscultuur die de strategie weerspiegelt en ondersteunt is een krachtig hulpmiddel om medewerkers te motiveren en te betrekken. Het creëert een omgeving waarin mensen gemotiveerd zijn om bij te dragen aan de realisatie van de strategische doelen.

Leiderschap en Betrokkenheid:
Het leiderschap speelt een cruciale rol in het sturen van verandering. Leiderschap is de drijvende kracht achter elke organisatie. Het is van vitaal belang dat leiders niet alleen de visie en de strategie begrijpen, maar er ook volledig achter staan en bovenal de medewerkers meenemen en motiveren. Leiders moeten een voorbeeld zijn voor de rest van de organisatie en betrokken zijn bij het vormgeven van de transformatie. (“Leading by example”).

Procesoptimalisatie:
Elke organisatie draait op een primair bedrijfsproces en de daarbij secundaire (ondersteunende) processen. Het is van belang dat deze processen geïdentificeerd en inzichtelijk zijn. Hiermee is een organisatie in staat om te kijken waar binnen  het proces aanpassingen gedaan moeten worden om te voldoen aan de  strategische doelen. De organisatie moet bij eventuele veranderingen  mee kunnen bewegen en dus flexibel kunnen zijn.
Processen die niet in lijn zijn met de strategie kunnen de voortgang belemmeren en de effectiviteit verminderen.

Medewerkers betrokkenheid:
Het is belangrijk om medewerkers actief te betrekken bij de visie en strategie van de organisatie door open te communiceren, inspraakmogelijkheden te geven en het tonen van waardering voor hun bijdragen. Betrokkenheid van medewerkers bij de visie en strategie van de organisatie is daarom van belang om meerdere redenen. Ten eerste draagt dit bij aan een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid bij het succes van de organisatie. Medewerkers voelen zich meer verbonden met hun werk en zijn gemotiveerder om bij te dragen aan de verwezenlijking van de strategische doelen.
Daarnaast kan betrokkenheid de creativiteit en innovatie binnen de organisatie stimuleren. Medewerkers die zich gehoord voelen, zijn eerder geneigd om nieuwe ideeën aan te dragen en te experimenteren met nieuwe ontwikkelingen. Bovendien draagt betrokkenheid bij aan een positieve werkcultuur en een sterk teamgevoel. Medewerkers werken effectiever samen wanneer ze een gemeenschappelijke visie delen en zich gewaardeerd voelen.

 

Digitale transformatie

Digitale transformatie is een krachtig hulpmiddel om de strategische doelen te ondersteunen en te versterken.  Deze doelen moet dus voorafgaand aan de transformatie inzichtelijk zijn.

De impact van digitale transformatie binnen een organisatie kan niet worden onderschat. Het heeft invloed op bijna elk aspect van de bedrijfsvoering, van klantinteractie tot interne bedrijfsprocessen. Digitalisering verandert niet alleen de manier waarop bedrijven opereren, maar ook de verwachtingen en rollen van medewerkers.

Het is daarom belangrijk om medewerkers actief te betrekken en te ondersteunen bij deze transformatie. Het heeft tevens invloed op de bedrijfscultuur.  Is deze in lijn met de strategie, dan is de organisatie in staat continue verbeteringen en aanpassingen te bevorderen om in de snel veranderende digitale wereld te gedijen.

Digitale transformatie vereist een verschuiving naar meer digitale tools en processen. Het verandert de manier waarop organisaties communiceren en samenwerken. Het zorgt voor een betere verbinding tussen medewerkers, klanten en partners, wat resulteert in meer efficiënte en flexibele operaties. Het stelt bedrijven in staat om snel te innoveren, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en beter aan de behoeften van de klant te voldoen.

Maar……medewerkers moeten de nieuwe technologieën ook begrijpen, gebruiken en omarmen. Dit kan aanvankelijk weerstand oproepen maar met de juiste ondersteuning en training kunnen medewerkers hun digitale vaardigheden (verder) ontwikkelen.

Uiteindelijk kan een goed uitgevoerde digitale transformatie de kosten verlagen, operationele processen stroomlijnen en de concurrentiepositie verbeteren. Het stelt organisaties in staat om waardevolle inzichten uit data te halen, waardoor ze beter onderbouwde beslissingen kunnen nemen en hun klanten beter kunnen bedienen. Het verhoogt ook de veerkracht van de organisatie in een snel veranderende wereld.

In essentie is digitale transformatie de motor die organisaties helpt om de strategische visie te verwezenlijken. Het maakt de uitvoering van de strategie efficiënter en effectiever. Het stelt organisaties in staat om zich aan te passen aan de eisen van de moderne markt en om nieuwe groeikansen te benutten

 

Jeroen Lohuis

IT CONSULTANT

Meest recente nieuws

Overwinnen van angst bij digitale transformatie

“Overwinnen van angst bij digitale transformatie”

De transport- en logistieksector staat voor een revolutie. De digitale transformatie heeft de manier waarop we goederen verplaatsen, opslaan en leveren drastisch veranderd. Nieuwe technologieën, zoals het Internet of Things (IoT), big data, kunstmatige intelligentie...

Meest recente nieuws

Overwinnen van angst bij digitale transformatie

“Overwinnen van angst bij digitale transformatie”

De transport- en logistieksector staat voor een revolutie. De digitale transformatie heeft de manier waarop we goederen verplaatsen, opslaan en leveren drastisch veranderd. Nieuwe technologieën, zoals het Internet of Things (IoT), big data, kunstmatige intelligentie...